Veliki broj pristiglih radova ohrabruje i potvrđuje potrebu za konkursima ove vrste. Zbog toga su, kompanija GIR i organizacija Kulturforum ODKR, odlučile da konkurs produže do 15. septembra, nakon čega će žiri doneti konačnu odluku o nagrađenim rešenjima.

There are so many reasons to rejoice and be happy, and much more to say Dragička. Unique, funny and handmade Dragička toys are for every child, either little or big.

Dizajneri Danas : Norm Architects

Norm Architects je multidisciplinarni dizajn studio koji je fokusiran na arhitekturu, komercijalne enterijere, industrijski dizajn, fotografiju, grafiku i umetnost.