FSC™ ​: Nameštaj koji brine o prirodi

Većina naših proizvoda je FSC™  sertifikovana, što znači nekoliko stvari: drvo potiče iz održivih šuma koje se ne seku brže nego što se mogu obnoviti, ukazuje se poštovanje prema prirodi i brine se o njoj, a uslovi za rad proizvodnih radnika su osigurani.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

Šta je FSC?

Savet za upravljanje šumama (FSC™) je nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija koja promoviše odgovorno upravljanje svetskim šumama. Smatra se jednom od najvažnijih inicijativa za promovisanje odgovornog upravljanja šumama širom sveta. Poseban akcenat stavlja se na očuvanje prašuma.

Pokrenuta od strane grupa za zaštitu životne sredine 1993. godine, FSC™ rukovodi međunarodnim standardom za dobro upravljanje šumama i procesom praćenja i sertifikacije drvenog nameštaja i drugih proizvoda dobijenih iz tih šuma. FSC™ se bavi brojnim aspektima održivog šumarstva, uključujući ekološka pitanja, stare šume, plantaže, obnovu, biodiverzitet, prirodno stanište, prava autohtonog stanovništva i zdravo upravljanje šumama za proizvodnju drveta.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

FSC™ sertifikat za nameštaj je dobar pokazatelj da je nameštaj nezavisno procenjen i određen kao održiv ili ekološki prihvatljiv, ali šta to zapravo znači?

FSC™ etiketa obezbeđuje sertifikaciju lanca između šume iz koje proizvod potiče i krajnjeg korisnika. Na primer, sa nameštajem od drveta, svaka od delatnosti koja je uključena u transformaciju drveta u komad nameštaja mora biti FSC™ sertifikovana da bi taj finalni komad nameštaja bio FSC™ sertifikovan:

  • Sertifikovani vlasnik šume,
  • Sertifikovani drvoseča i pilana,
  • Veleprodaja sertifikovane drvne građe,
  • Sertifikovani trgovac drvetom,
  • Sertifikovani proizvođač nameštaja i
  • Sertifikovani prodavac nameštaja.
fsc-your-furniture-plants-a-tree

Kao kompanija koja se neprestano razvija, u našem poslovanju veoma je važno ekološko prihvatljivo razmišljanje. Od 2010. godine, GIR je FSC™ sertifikovan i ponosni smo na svoj doprinos održivom šumarstvu.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

GIR je započeo sa prelaskom na korišćenje FSC™  sertifikovanog drveta od 2010. godine. Od tada se udeo sertifikovanog drveta u našoj proizvodnji kontinuirano povećava. Proces dobijanja sertifikata izvršen je implementacijom, uvođenjem FSC™ standarda, izradom potrebnih dokumenata, a sve u cilju ispunjavanja zahteva složenih FSC™ standarda, koji su podložni promenama na globalnom nivou. Trenutno važeći spoljni akti, koji se odnose na GIR, su FSC-STD-40-004 V3-0 i FSC-STD-50-001 V2-0 standardi.