FSC ​: Nameštaj koji brine o prirodi

Većina naših proizvoda je označena eko-oznakom, što znači nekoliko stvari: drvo potiče iz održivih šuma koje se ne seku brže nego što se mogu obnoviti, ukazuje se poštovanje prema prirodi i brine se o njoj, a uslovi za rad šumskih radnika su osigurani.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

Šta je FSC?

Savet za upravljanje šumama (FSC) je nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija koja promoviše odgovorno upravljanje svetskim šumama. Smatra se jednom od najvažnijih inicijativa za promovisanje odgovornog upravljanja šumama širom sveta. Poseban akcenat stavlja se na očuvanje prašume.

Pokrenuta od strane grupa za zaštitu životne sredine 1993. godine, FSC upravlja međunarodnim standardom za dobro upravljane šume i procesom praćenja i sertifikacije drvenog nameštaja, podnih obloga i drugih proizvoda dobijenih iz tih šuma. FSC se bavi brojnim aspektima održivog šumarstva, uključujući ekološka pitanja, stare šume, plantaže, obnovu, biodiverzitet, prirodno stanište, prava autohtonog stanovništva i zdravo upravljanje za proizvodnju drveta.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

FSC sertifikat za nameštaj je dobar pokazatelj da je nameštaj nezavisno procenjen i određen kao održiv ili ekološki prihvatljiv, ali šta to zapravo znači?

FSC etiketa obezbeđuje sertifikaciju lanca veza između šume u kojoj proizvod potiče i potrošača. Na primer, sa nameštajem od drveta, svaka od sledećih delatnosti koja je uključena u transformaciju drveta u komad nameštaja mora biti FSC sertifikovana da bi taj komad nameštaja bio FSC sertifikovan:

  • Sertifikovani vlasnik šume
  • Sertifikovani drvoseča i pilana
  • Veleprodaja sertifikovane drvne građe
  • Sertifikovani trgovac drvetom
  • Sertifikovani proizvođač nameštaja
  • Sertifikovani prodavac nameštaja
fsc-your-furniture-plants-a-tree

Kao firma koja se neprestano razvija, u našem poslovanju stavljamo veoma je važno ekološko prihvatljivo razmišljanje. Od kraja maja 2015. godine, GIR je sertifikovan od strane FSC-a i ponosni smo na svoj doprinos održivom šumarstvu.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

GIR je započeo s prelaskom na korištenje FSC-sertificiranog drveta od 2010. godine. Od tada se udeo sertifikovanog drveta u našoj proizvodnji kontinuirano povećava. Proces dobijanja sertifikata izvršen je implementacijom, uvođenjem FSC standarda, izradom potrebnih dokumenata, a sve u cilju ispunjavanja zahteva složenih FSC standarda, koji su podložni promenama na globalnom nivou. Trenutno važeći spoljni akti, koji se odnose na GIR, su FSC-STD-40-004 V3-0 i FSC-STD-50-001 V2-0 standardi.