Intervju: Peter Gregson Studio

Naš pristup je uglavnom uvek isti, a okolnosti su specifične.

Peter Gregson je studio za koji kažu da je prevazišao granice okoline iz koje je nastao – njihov dizajn je više nego relevantan i nalazi se u prestižnim časopisima i renomiranim knjigama koje se bave dizajnom. Njihova ekipa bila je zadužena za transformaciju imidža i celokupni vizuelni identitet GIR-a. Sa njima smo razgovarali o procesu kreiranja identiteta GIR-a, o slobodi i odgovonosti u radu i utic

GIR Symbol

G: Radite na vizualnom uređenju kako GIR fabrike tako i Store-a. Kakva je razlika između dva pristupa?

PG: Naš pristup je uglavnom uvek isti, a okolnosti su specifične. Kroz analizu, intuiciju i rad dopuštamo da sama situacija nametne rešenje. Na taj način dolazimo do rešenja koja nisu samo lična refleksija, već su funkcionalan odgovor na različite izazove. Na kraju nije važno da li je u pitanju fabrika, ili prodavnica, svaki zadatak je potencijalno drugačiji. Ključno je da imamo maksimalno interesovanje i odgovornost.

G: Kako vi doživljavate/vidite GIR?

PG: Jedan aspekt je oblikovanje GIR-a što se najbolje očitava kroz realizovan rad. A drugi važan aspekt je naš doživljaj ljudi i kompanije spolja. Tu je najupadljiviji osećaj stvaranja jednog novog entiteta na ovim prostorima koji ima potencijal za transformaciju svog okruženja. Neko ko je primer „kako bi trebalo biti“. A mi pre svega verujemo u konkretne primere. Postoji i aspekt prepoznavanja sličnog sistema vrednosti i praksi, koji je redak u realnosti

Divno je to što imamo priliku da razmišljamo i delamo van uobičajenih okvira i medija dizajna.

G: Šta je najuzbudljivije u kreiranju puta komunikacije nekog brenda sa njegovim korisnicima/poštovaocima?

PG: Banalno rečeno to bi bio trenutak inspiracije. Što je opšte poznato mesto. Ono što je možda još uzbudljivije je osećaj pozitivne manipulacije. Neka vrsta roditeljskog ponosa.

G: Za vas se može čuti da ste studio koji je prevazišao granice okoline iz koje je nastao.

PG: Šta za vas to znači? To ništa ne menja u suštini, ali sve čini mogućim

G: Od materijala/pristupa/procesa vezano za stvari koje ste radili za GIR, koji biste izdvojili kao najzanimljiviji?

PG: Divno je to što imamo priliku da razmišljamo i delamo van uobičajenih okvira i medija dizajna. Kao što je, na primer upotreba drveta i drugih materijala. Takođe smo više nego inače uključeni u ceo proces i imamo punu slobodu i odgovornost da odlučujemo o imidžu i da rukovodimo njime. U tom smislu osećamo se kao integralni deo, što i jeste naša uloga.

G: Koliko vam je oblast proizvodnje i dizajna nameštaja bliska? Da li ste se susretali sa sličnim projektima do sada?

PG: Intimno nam je izuzetno bliska. „Navučeni“ smo na nameštaj. Profesionalno se često susrećemo sa rešavanjem prostornih zadataka. Naša perspektiva je donekle drugačija jer posmatramo stvari grafički, ali i čisto konceptualno. Takođe radimo dosta projekata vezanih za industriju i dizajn nameštaja što nam pomaže da sagledamo i poslovne i logističke aspekte struke. Trenutno se odvija snažan regionalni razvoj i dizajna i proizvodnje nameštaja – koji svakako ne idu jedno bez drugog. Poklopile su se određene okolnosti, ljudi, ideje… sve što je potrebno da bi stvari uzele maha. Uzbudljivo je biti deo toga.

G: Koliko nameštaj koji nas okružuje ima uticaja na naš život?

PG: To je nemerljivo i kompleksno. Kao i arhitektura i dizajn uopšte. Čim budemo izguglovali neki izvanrendan citat na tu temu poslaćemo vam da ga dodate u intervju.