Izložba Circwood: Recirculating wood within the built environment

GIR kao fabrika za obradu drveta i proizvođač nameštaja, razume potencijal i granice drveta kao materijala. Ali takođe razumemo da je drveće ključni faktor za zaštitu životne sredine, stoga u procesu obrade drveta koristimo građu iz održivih i obnovljivih šumskih resursa.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

„Možda izgleda lako, ali nije, sa drvetom morate pažljivo. To je poseban materijal, za koji je potrebno vreme. Drvo diše, živo je i treba mu osoba, jer nije sve u mašinskoj obradi. „

Drvo je elementarno i važno, i kao materijal i kao simbol. Već smo razgovarali o umetnicima koji pomeraju granice drveta i koriste ga kao umetnički medij, pomenuvši neke umetnike koji stvaraju izvrsne radove od drveta. Stoga ne začuđuje činjenica da se u savremenom svetu i dalje javlja potreba za dijalogom o drvetu u kontekstu obnovljivog dizajna.

Na nedavno završenoj nedelji dizajna u Helsinkiju, u okviru programa Univerziteta Aalto „Dizajn za bolju planeetu“ predstavljeno je 11 izložbi sa temama o sistemskim problemima, pomeranje granica, kao i kreiranje dijaloga i novih rešenja – kako za privatnu, tako i za javnu sferu. Jedna od izložbi je i već pomenuta „Circwood“.

circwood

Koncept izložbe je zasnovan na preostalom budzetu planete za ugljen (800 miliona tona CO2) kao i na koji način bi se ova cifra mogla premašiti zbog neodrživog korišćenja materijalnih resursa. Stoga je reciklaza i ponovna upotreba otpadnih materijala krucijalna. U Finskoj, više od jedne trećine građevinskog materijala i otpada predstavlja drvo. Da bi se dostigao evropski standard recikliranja do 2020. godine kao i nacionalna strategija kružne ekonomije, treba povećati količinu recikliranog drveta.

Drvo proizvodi ugljenik, tako da produženje životnog ciklusa proizvoda od drveta može doprineti ublažavanju klimatskih promena. Pored toga, primena principa „Design for Disassembly (DfD)“ u konstrukcijama može povećati ponovnu upotrebu proizvoda od drveta.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

Izložba „Circwood“ ima za cilj da simulira efekat koji recikliranje drvene građe u izgrađenom okruženju ima. Izložba pokazuje kako recikliranje drvenog otpada može biti i tehnički problem i kreativan izazov.