Pridruži nam se!

Ukoliko vrednuješ dizajn, stremiš izuzetnosti u radu, inspiriše te nekonvencionalno, motiviše te rad u lepom ambijentu, prijatnoj atmosferi i timu, imaš iskustva u vođenju ugostiteljskih objekata i želiš da učestvuješ u kreiranju i vođenju jednog novog atraktivnog i posebnog mesta u gradu, pošalji nam svoj CV i motivaciono pismo na office@gir.rs sa naznakom za posao FOOD & BEVERAGE MANAGER-a.

Osnovne obaveze i odgovornosti:

Potrebna je osoba koja je odgovorna za poslovanje i samostalno upravljanje svim procesima u manjem kafiću, koji se bavi posluživanjem lagane hrane i pića.

 • Planiranje, organizacija, vođenje i kontrola prodaje, nabavke i rashoda
 • Lično brine o snabdevanju kafića i restorana hranom i pićem;
 • Praćenje stanja zaliha i njihova optimizacija
 • Vodi evidenciju o prihodima i rashodima kafea;
 • Stalna komunikacija i pregovaranje sa dobavljačima
 • Pravovremena analiza cena hrane i pića u odnosu na konkurenciju
 • Poznavanje i praćenje zakonskih regulativa vezanih za ugostiteljstvo
 • Realizuje administrativne aktivnosti restorana
 • Nadzor primene propisa o zaštiti na radu
 • Brine o sanitarnim merama zaposlenih;
 • Kontroliše higijenu objekta prema HACCP standardu
 • Brine o higijenskoj ispravnosti opreme i objekata;
 • Nadgledanje pripreme jela, pića, usklađivanje sa normativima
 • Sprovodi mesečne, kvartalne i godišnje popise hrane, pića i inventara.
 • Predlaganje nabavke ugostiteljske opreme
 • Prati trendove koji će unaprediti sve poslovne aktivnosti restorana
 • Učešće i u marketinškim aktivnostima F & B
 • Učestvuje i kontroliše obuku novozaposlenih
 • Sastavlja nedeljne izveštaje o radu za Direktora preduzeća
 • Obavlja i druge poslove u skladu s uputama direktora Društva.

Uslovi:

 • Iskustvo na poziciji menadžera restorana minimum 3 godine
 • Poznavanje i praćenje zakonskih propisa iz materijalnog i finansijskog poslovanja
 • Poznavanje poslovnih običaja u ugostiteljstvu
 • Visok nivo menadžerskih sposobnosti
 • Visok nivo organizacionih veština
 • Samostalnost u donošenju odluka
 • Profesionalnost i kreativnost u radu
 • Komunikativnost
 • Poznavanje rada na računaru
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
 • Sistematičnost
 • Proaktivnost i inicijativa
 • Timski igrač