Tacna – Paviljon u prirodi

”Tacna” je naziv projekta za paviljon, objekta privremenog karaktera, namenjenog boravku u prirodi i realizovanog u blizini nacionalnog parka Fruška Gora.

Paviljon čini drvena platforma od oko 90m2 koju nose čelični stubovi na visini od 3 metra iznad tla. Uzdignut položaj i oblik platforme omogćava sagledavanje okoline i istovremeno obrazuje dva prostora sa različitim karakterom i odnosom prema okruženju.

„Konveksni“ prostor ispod platforme je zaštićen od sunca i padavina; dok je „konkavni“ prostor iznad izložen atmosferskim prilikama i potpuno orjentisan prema okruženju.

Paviljon nema određenu namenu, ali se može koristiti na više načina. Shodno svojim fizičkim predispozicijama, zasenčeni prostor ispod strukture i osunčana platforma, sugerišu različite upotrebne mogćnosti. Paviljon bi mogao postati učionica na otvorenom ili mesto za druženje u prirodi.

Tacna je privremena struktura koju su kolektivno dizajnirali učenici i tutori u okviru modula M5.1 Studio projekat Arhitektura na prvoj godini studijskog programa diplomskog programa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Realizacija finalnog dela projekta, koji je obuhvatao osmišljavanje i konstrukciju gazišne površine platforme realizovan je kroz dve radionice, gde su studenti imali priliku da rade zajedno za profesionalnim graditeljima.

Krajnji rezultat projekta zasnovan je na uspostavljanju veza između institucija, sponzora i aktera građevinske industrije i zavisi od aktivnog uključivanja studenata tokom celog takmičenja na licu mesta.

Drago nam je da smo bili deo ovog projekta i GIR će se i u buduće truditi da podrži projekte koji za cilj imaju edukaciju i afirmaciju mladih stručnjaka.

Fotografije © Ana Kostić