Umetnici koji pomeraju granice drveta

Drvo je jedno od najstarijih i najviše korišćenih umetničkih medija, sa dugom tradicijom u afričkoj, okeanskoj i prekolumbijskoj umetnosti.

Drvo je medij sa kojim može dosta da se postigne, ali nije ni neobična pojava da sam materijal odbija da se prilagodi zadatku, stoga krajnji rezultat često može biti iznenađujući čak i za samog umetnika – jer govorimo o živom materijalu koji je ujedno i medij za instalacije i skulpture.

fsc-your-furniture-plants-a-tree

Kao proizvođači nameštaja, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da drvo kao materijal (posebno određene vrste drveta) su teške za obradu, i to je trenutak kada na snagu stupa izvrsne sposobnosti zanatlija koji prevode sirovi materijal u pažljivo dizajniran upotrebni predmet. U skorije vreme, drvo je postalo jednostavnije za obradu zahvaljujući tehnologiji (CAD programi, CNC mašine i laserska obrada).

Ipak, mnogi inovativni umetnici od posleratnog perioda do danas se ipak ne oslanjaju na benefite tehnologije. Neki od njih još uvek usavršavaju tradicionalne tehnike za obradu drveta, i čak koriste stare metode koje se nisu puno promenile od renesanse.

U nastavku teksta pročitajte koje smo umetnike, dizajnere i arhitekte odabrali, a koji pomeraju granice drveta upkrs (i zbog) izazova koje ovaj materijal postavlja.

Helen Frankenthaler’s woodcuts

Kada je reč o mediju, tu ne postoje pravila… to je način na koji se umetnost rađa i kako se pomeraju granice. Ići protiv pravila, ili ignorišući pravila, je ključ invencije. – Helen Frankentaler u Against the Grain

Helen Frankentaler možda nije očigledan izbor kada govorimo o drvetu kao umetničku mediju, ali njeni duborezi i radovi na drvetu pokazuju snažnu vezu sa samim materijalom. Helen je kreirala svoje prve duboreze i linoreze na fakultetu na Long Island-u 1976. godine. Sa nekim grafičkim i štamparskim iskustvom, Helen je odlučila da pomeri granice svog kreativnog izražavanja i da se prebaci sa platna i papira na drvo.

Čak i u tom trenutku su se duborezi smatrali rigidnim i nepredvidivim medijem koji nije mogao biti dalje od njenog gestikularnog i spontanog izraza. Međutim, Helen je odlučila da prihvati izazov i ne samo da nauči već i da ovlada ovim medijem.

Martin Puryear

Martin Puryear je započeo svoju umetničku karijeru 70ih godina prošlog veka sa drugim članovima post-minimalističke generacije. Radeći u drvetu, Martin je ostao veran tradicionalnim načinima obrade drveta. Njegove skulpture su bogate psihološkim i intelektualnim referencama, preispitujući identitet, kulturu i istoriju.

Rad sa drvetom i bronzom, između ostalog je uslovio njegov reduktivni i skoro pa meditativni pristup radu koji preispituje fizičke i poetske granice materijala sa kojim radi.

HG-Architecture, Part to Whole, Exhibition, MMCA(National Museum of Modern and Contemporary Art), Seoul Korea,2014

“Sve oko nas u prirodi se sastoji iz komponenti. Počinje se sa jednostavnim komponentama poput atoma i molekula, i prerasta u veće komponente poput tkiva i organa koji konstruišu organizam. Sa veštačkim okruženjem je ista situacija. Sve počinje od jednostavnih komponenti poput tačke i linije i raste u površinu, koja na kraju konstruiše prostor.“- HG Architecture studio

Pre nekoliko godina, muzej Umetnosti i Dizajna (MAD museum) je organizovao izložbu „Against the grian“ koja je za temu imala istraživanje trendova i tehnika u savremenoj umetnosti koja koristi drvo kao medij.

Mnogi umetnici i dizajneri na izložbi su bili inspirisani prirodnim stanjem drveta, i kreirali su radove koji polaze od teksture, obrasca i zrna. Naknadno je učitan i ekološki kontekst koji je implicitan u radovima svih umetnika koji koriste drvo za materijal.

Sarah Oppenheimer

Umetnica Sara Openhajmer vidi svoje intervencije kao katalizatore za osvešćivanje i podizanje svesti o prostoru u kojem se nalazimo.

Kao umetnicu, Saru zanima sam izložbeni prostor, koji je predefinisan arhitektonskim konvencijama, industrijskim normama i ideološkim težnjama, koje istovremeno ostaju neprimećene u sveukupnoj percepciji.

Sebastian Errazuriz

Wave Cabinet umetnika i dizajnera Sebastijana Erazuriza je deo serije funkcionalnih skulptura koje prevode zanatska dostignuća i materijal u umetnost.

Kabinet se delikatno otvara sa podizanjem letvica koje se u prirodnom pokretu pomeraju. Sa mnogobrojnim konfiguracijama, umetnik je dao još jedan mogući ishod naizgled poznatog i predefinisanog načina za otvaranje vrata.

Ben Butler, Unbounded, Exhibition at the Rice Galler

Umetnik Ben Batler je kreirao instalaciju koja se sastoji od hiljade malih drvenih štapića u Rice Galeriji u Hjuston, Teksasu. Instalacija predstavlja site-specific skulpturu izvedenu u drvetu (od topole), i koja je zatim postavljena u kompleksnoj strukturi.

“Sam naziv instalacije „Neograničeno“ aludira na formu bez granica, koja nije sputana i koja ispunjava prostor prema sopstvenoj logici“

Rachel Beach

Rachel Beach je naučila da se bavi obradom drveta kroz istraživanje kreiranja sopstvenih platna za slikanje. Njena interesovanja su praktična veza sa materijalom, a njen rad se često vezuje za materijal, referirajući na arhitekturu i tranzicione elemente koji čine naše okruženje.

“Interesuje me veza drveta sa građevinom i ručni rad. Na istorijskom i humanističkom nivou jedan čovek može da stvori jedan predmet od drveta.“ 

Nadamo se da smo vas inspirisali sa gore navedenim umetnicima koji dele sa nama ljubav prema drvetu.