Vrednost – Najava izložbe

GIR vas srdačno poziva da nam se pridružite 16. maja 2019. godine u 19h na otvaranje izložbe „Vrednost“. Grupna izložba Vrednost predstavlja finalno ishodište otvorenog konkursa za GIR Art Print kolekciju  ostvarenog u saradnji sa Kulturforum ODKR. Izložba preispituje vrednost i estetiku umetnosti, i predstavlja konceptualno istraživanje ovog široko interpretiranog pojma.

Nagrađeni autori: Mario Kolarić – prva nagrada, Valentina Brković, Vesna Pešić, Dragana Krtinić, Jovan Mikonjić, Lovers, Mihailo Prostran, Stefan Jovanović – druga nagrada. Pored nagrađenih radova, u okviru izložbe su predstavljeni i radovi pohvaljenih autora: Aleksandar Denić, Bojan Bilen, Valentina Brković, Viktor Jan, Emilija Radojičić, Željko Lončar, Ivana Miljković, Irena Gajić, Jovana Čajović, Jovana Čajović & Ljiljana Kuzmanović, Mane Radmanović, Milan Cvetković, Milica Balubdžić, Monika Lang.

Šta je Vrednost?

Odgovor na ovo pitanje je sve osim jednostavan. U zavisnosti da li posmatramo vrednost umetničkog dela kao materijalnu odnosno monetarnu kategoriju ili je vrednost dela zapravo subjektivna interpretacija koja se može ostvariti samo kroz dejstvo subjekta – publike zavisi i kako se definiše vrednost. Opšteprihvaćeno viđenje je da je vrednost umetničkog dela zapravo skup vrednosti koji uključuje i estetiku umetnosti, i da ne postoji jedna sveobuhvatna definicija koju ako delo zadovoljava, smatra se vrednim. Ono što je sigurno; bilo da je intrinzička ili instrumentalna, singularna ili pluralna, jedinstvena za umetnost ili ne, vrednost kao estetska kategorija je integrisana u svaki segment našeg života.

Izložba će biti otvorena do 30. maja 2019. godine. Svi nagrađeni radovi su štampani tehnikom sito štampe, u ograničenim tiražima. Numerisani i potpisani radovi od strane autora su dostupni za prodaju od dana izložbe.