Vrednost – Pohvaljeni radovi

Pored nagrađenih radova, žiri je odlučio da radovima četrnaest dizajnera dodeli pohvalu. Njihovi radovi će takođe biti prezentovani publici u okviru izložbe GIR Art Print, koja će se održati u GIR Storu, krajem oktobra. Radovi će biti prezentovani u digatlnoj štampi, u tri kopije, potpisane od strane dizjanera.

Aleksandar Denić

Bojan Bilen

Emilija Radojičić

Irena Gajić

Irena Gajić

Ivana Miljković

Jovana Čajović

Jovana Čajović & Ljiljana Kuzmanović

Jovana Čajović & Ljiljana Kuzmanović

Mane Radmanović

Milan Cvetković

Milica Balubdžić

Monika Lang

Valentina Brković

Viktor Jan

Željko Lončar